+371 29996040 info@ksk-systems.com

Pakalpojumi

Projektēšana

Rūpīgi sagatavots projekts ir katras sistēmas uzstādīšanas svarīgs etaps.

Kompānija KSK Systems piedāvā saviem klientiem šādus augstas kvalitātes projektēšanas pakalpojumus:

 • elektrotīkli;
 • zemēšanas, pārsprieguma aizsardzības, zibensaizsardzības sistēmas;
 • energoefiktivitāte – risinājuma izveidošana;
 • datu tīkli, serveru telpas un datu centri;
 • automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UAS), automātiskā balss izziņošanas sistēmas (CIS);
 • drošības sistēmas, tostarp, videonovērošanas sistēmas, elektroniskā piekļūšanas kontroles sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas;

Elektrotīklu un aprīkojuma montāža

KSK Systems piedāvā saviem klientiem plašus elektrotīklu un aprīkojuma montāžas pakalpojumus:

 • elektrotīklu un aprīkojuma montāža;
 • zemējuma un zibensaizsardzības sistēmas, pārsprieguma aizsardzības sistēmas montāža;
 • energoefiktivitāte – tehniska risinājuma montāža;
 • tīklu un sistēmu testēšana un sertifikācija, izpilddokumentācijas sagatavošana, klientu personāla instruktāža;
 • garantijas un pēcgarantijas augstākminēto tīklu un sistēmu apkalpošana;

Datu tīklu un aprīkojuma montāža

Izmantojot vērtīgo pieredzi KSK Systems piedāvā saviem klientiem plašu pakalpojuma klāstu IT tīklos un iekārtu uzstādīšanā, serveru telpu izveidē un it īpaši:

 • jebkuras topoloģiskas sarežģītības strukturēto kabeļu tīklu montāža un sertificēšana ar garantijas nodrošināšanu līdz 25 gadiem;
 • jaunās serveru telpas izveide vai esošās modernizācija atbilstoši nepieciešamai inženiertehniskai infrastruktūrai;
 • telekomunikācijas sistēmas, iekārtas un to infrastruktūras objektu projektēšana, montāža un tehniskā apkalpošanas;
 • bezvadu tīklu izveidošana saskaņā ar mūsdienu standartiem un reģionālo radio pārraides standartu ievērošanu;
 • ekspluatācijas dokumentācijas izstrāde iepriekšminētajām sistēmām, klientu personāla instruktāža;
 • garantijas un pēcgarantijas apkalpošana;

Drošības sistēmas montāža

KSK Systems ir eksperts jebkuras sarežģītības drošības sistēmu ieviešanā. Mēs piedāvājam šādus pakalpojumus:

 • nozares vadošo ražotāju automatizēto piekļuves kontroles sistēmu montāža, kas garantē klienta īpašuma un telpu drošību no nesankcionētas piekļuves no ārpuses;
 • vērtņu un turniketu uzstādīšana, risinājumi jebkuras intensitātes un algoritmu gājēju plūsmas kontrolei;
 • automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšanā jebkura veida un sarežģītības telpās, lai nodrošinātu cilvēku un materiālu īpašumu drošību;
 • automātiskās balss ugunsgrēku izziņošanas sistēmas uzstādīšana, kas nelaimes gadījumā ziņos par ugunsgrēka izcelšanos;
 • integrētas videonovērošanas drošības sistēmas montāža;
 • ekspluatācijas dokumentācijas nodrošināšana, klienta personāla instruktāža;
 • iepriekšminēto sistēmu garantijas un pēcgarantijas apkalpošana;

Iekāršu un risinājumu pārdošana

Mēs piedāvājam iespēju iegādāties vadošo drošības sistēmas, ugunsdrošības, balss trauksmes un skaļruņu sistēmas, videonovērošanas, piekļuves kontroles produktu zīmolus.

Mēs aicinām Jūs iepazīties ar ražotāju un izplatītāju mājas lapām kuru produkciju piedāvā KSK Systems:

Ja jūs vēlaties veikt pasūtījumu, lūdzam aizpildīt formu, sniedziet informāciju par vēlamo produkciju, ka arī jūsu kontaktinformāciju un mūsu speciālisti sazināsies ar jums pēc iespējas ātrāk.

Gadījumā, ja jūs neesat atraduši vajadzīgo produktu, lūdzam aizpildīt formu tajā pašā formatā, un mēs darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu to iegādāties.

Tehniskā konsultēšana

Meklēt un īstenot optimālo risinājumu savām vajadzībām (cena-kvalitāte-apkope), nav viegls uzdevums, pat tad, kad Jūs esat detalizēti apzinājuši visu informāciju un rūpīgi izvēlējušies sadarbības partneri.

Dažreiz Jums var būt nepieciešams eksperta viedoklis un rekomendācijas.

Nav svarīgi, kāda šobrīd ir projekta stadija – ideja, iniciācija, analīze, plānošana, uzsākta projektēšana vai izstrādāts būvprojekts, notiek būvdarbi vai testēšanas un ieregulēšanas darbi, sistēma nodota apkalpošanai, sagatavošanas auditam vai vienkārši redzat nepieciešamību neatkarīgu ekspertu viedoklim – KSK Systems komanda piedāvā profesionālas tehniskās konsultācijas energoapgādes, telekominikācijas un drošības sistēmu sfērā.